Каталог

Ви можете завантажити каталог нашої продукції і використовувати асортимент згідно каталожних номерів в своїх проектах або замовленнях

ЗАВАНТАЖИТИ PDF

Задати питання

Подзвоніть нам або заповніть форму.

Пожежна безпека це один з факторів, який необхідно враховувати під час проектування та будівництва будівель всіх типів та призначення. Одним з елементів, що входять до комплексу пожежної безпеки громадських та інших будівель, є зовнішні пожежні евакуаційні сходи. Сучасні будівельні рішення і тенденції будівництва легких конструкцій та раціонального планування внутрішніх площ передбачають зовнішні металеві сходи не тільки для влаштування евакуаційних шляхів, але і для забезпечення входів чи виходів до приміщень різних поверхів.

пожежні евакуаційні сходи

Також зовнішні металеві сходи влаштовують для забезпечення доступу до обслуговування обладнання, яке розташоване на різних рівнях будівель чи на їх покрівлях. У будь-якому випадку, якщо вже стоїть завдання влаштування зовнішніх металевих сходів, буде раціонально виготовити їх згідно діючих норм і стандартів щодо пожежних евакуаційних сходів. Адже ці норми регламентують певні розміри та характеристики зовнішніх сходів і драбин, які роблять користування цими конструкціями зручним і безпечним.

Види і типи зовнішніх евакуаційних та пожежних сходів

Типи і види зовнішніх маршевих сходів наведені у таблиці 5 розділу 7.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ЛЮДЕЙ. Загальні положення ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Згідно пункту 7.1.4 цього розділу зовнішні сходи і сходові клітки, які призначені для евакуації людей та для проведення робіт пожежно рятувальними підрозділами поділяються на такі типи:

 • зовнішні сходи типу С3
 • зовнішні пожежні сходи типу П2

Зовнішні сходи типу С3 можуть бути виготовленні і з металу і з бетону, але переважно такі сходи виготовляють металевими. Бетон деколи використовують для виготовлення сходинок та площадок пожежних сходів типу С3 . Зовнішні пожежні сходи типу П2 за замовчуванням виготовляються металевими.

В окремих випадках для евакуації та забезпечення доступу на висоту використовують зовнішні вертикальні драбини типу П1.

Розміри та характеристики зовнішніх пожежних евакуаційних маршевих сходів

Для того щоб правильно вибрати параметри евакуаційних сходів необхідно дотримуватись вимог наступних документів:

 • ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва
 • ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки і споруди.  Основні положення
 • ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

В кожному з тих документів наведені обовязкові до виконання вимоги і норми щодо типу, розміру та умов влаштування евакуаційних сходів. При виготовленні та встановленні евакуаційних сходів необхідно максимально  враховувати вимоги усіх законодавчих актів, які є актуальними до кожного окремого випадку.

Норми ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва для зовнішніх евакуаційних сходів.

Влаштування зовнішніх металевих евакуаційних пожежних сходів та драбин є необхідним для виконання вимоги ДБН В.1.1-7:2016, пункт 7.1.1. Для забезпечення безпечної евакуації людей повинні передбачатися заходи, спрямовані на створення умов для своєчасної та безперешкодної евакуації людей у разі виникнення пожежі.

Зовнішні маршеві сходи повинні мати площадки на рівні дверей евакуаційних виходів, зручний вихід на рівень покрівлі ( якщо сходи ведуть на покрівлю). Конструкція сходів повинна бути жорсткою і надійною.

Характеристики зовнішніх сходів типу С3 прописані в пункті 7.3.20 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Основні розміри зовнішніх  сходів типу С3:

 • ширина не менше ніж 0,8 м
 • наявність площадок на рівні евакуаційних виходів
 • огорожа заввишки не менше 1,2 м

Окремо розписані характеристики вогнестійкості стін, біля яких можуть бути влаштовані  зовнішні сходи типу С3. Такі сходи слід розміщувати біля зовнішніх стін будівлі, межа вогнестійкості яких не нижча за REI 30.

сходи пожежні зовнішні

Характеристики зовнішніх металевих пожежних сходів типу П2 наведені в таблиці 5 ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Такі металеві сходи повинні мати марші з ухилом не більше ніж 6:1, шириною не менше ніж 0,7м, проступи шириною не менше 0,25 м, площадки не рідше ніж через 8 м по довжині маршу і огорожу заввишки 1,2 м з поручнями.

Норми ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки і споруди. Основні положення для евакуаційних сходів

Кількість евакуаційних виходів розраховують відносно площі приміщень та кількості людей, що там будуть перебувати. Кількість людей також впливає на ширину сходових маршів – чим більше людей може одночасно потребувати евакуації, тим ширші сходові марші треба влаштовувати на евакуаційних зовнішніх сходах.

Ці норми прописані у розділі 10.1 Шляхи евакуації ДБН В.2.2-9:2018 Громадські будинки і споруди.Основні положення. Окремо вимоги до ширини сходинок в залежності від кількості осіб, які можуть потребувати евакуації розписані в наступних пунктах:

 • 10.1.10 Ширина сходових маршів у громадських будинках не повинна перевищувати 2,5 м, а також повинна бути не менше розрахункової ширини виходу до сходової клітки з найбільш населеного поверху, але не менше:

– 1,35 м – у будинках з кількістю осіб, що перебувають у найбільш населеному поверсі, більше 200, а також у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля, лікувально-профілактичних закладах незалежно від кількості місць; 

– 1,2 м – в решті будинків, а також на сходах, що ведуть до приміщень, не пов’язаних з перебуванням в них глядачів та відвідувачів (у кінотеатрах, клубах, центрах культури та дозвілля) чи хворих (у будинках лікувальнопрофілактичних закладів); 

– 0,9 м – на сходах, що ведуть до приміщення з кількістю осіб, які одночасно перебувають у ньому, не більше 5. 

Проміжна площадка у прямому марші сходів повинна мати ширину не менше 1 м. При розрахунковій ширині сходів більше 2,5 м слід передбачати додаткові розділові поручні, при цьому найбільша відстань між поручнями не повинна перевищувати 2,5 м. 

 • 10.1.11 Ширина сходових площадок повинна бути не менше ширини маршу. Ширина зовнішніх дверей повинна бути не менше ширини маршу сходів.
 • 10.1.12 Один евакуаційний вихід (двері) допускається передбачати:

– а) з розташованого на будь-якому поверсі приміщення в разі одночасного перебування у ньому не більше 50 осіб (у тому числі з амфітеатрів чи балконів залу для глядачів), якщо відстань від найвіддаленішої точки підлоги приміщення до зазначеного виходу не перевищує 25 м; 

– б) з одноповерхового будинку або вбудованих на першому поверсі житлових будинків приміщень громадського обслуговування загальною площею не більше 300 м 2 та кількістю одночасно перебуваючих на першому поверсі не більше 50 осіб. 

 • 10.1.13 Для евакуації з другого поверху двоповерхових громадських будинків як другий евакуаційний вихід допустиме влаштування сходів типу СЗ (зовнішніх відкритих) за таких умов: 

Ступінь вогнестійкості будинку                               Гранична кількість осіб, які евакуюються

по зовнішніх відкритих сходах

                                 І, II                                                            70 

                                  III                                                             50 

                                IV, V                                                           30 

Примітка 1. Дане положення не стосується загальноосвітніх шкіл, шкіл інтернатів, дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, а також стаціонарних лікувальних закладів. Передбачати шляхи евакуації людей з інвалідністю та громадян похилого віку по сходах типу СЗ не допускається. При проектуванні зовнішніх відкритих сходів слід передбачати заходи щодо захисту від атмосферних опадів, а також запобігання обледенінню. 

Примітка 2. Сходи типу СЗ у загальнорозвиваючих дошкільних навчальних закладах повинні мати уклон не більше 1:1 (45°), а в інших громадських будинках – не більше 1:0,6 (60°). Ширина таких сходів повинна бути не менше 0,8 м, а ширина сходинок – не менше 0,2 м.

 • 10.1.14 При влаштуванні проходу до сходів типу СЗ через плоскі покрівлі (у тому числі і неексплуатовані) або зовнішні відкриті галереї несучі конструкції покриттів та галерей слід проектувати з класом вогнестійкості не менше R30 і групи М0 за межею поширення вогню. 
 • 10.1.15 При розділенні приміщень на частини з допомогою перегородок, що трансформуються, слід передбачати самостійні евакуаційні виходи з кожної частини. 
 • 10.1.16 Евакуаційні виходи з підвалу або цокольного поверху слід передбачати безпосередньо назовні.  

В окремих випадках для влаштування евакуаційних шляхів можна використовувати вертикальні пожежні драбини типу П1. Характеристики та вимоги до влаштування вертикальних пожежних драбин описані в розділі пожежні драбини.

Креслення зовнішніх евакуаційних пожежних сходів

На кресленнях загального вигляду металевих зовнішніх сходів наводять схеми конструкцій із зв’язками, з вказівкою взаємного розташування конструкцій, їх з’єднання і спирання на фундаменти, а також таблиці основних показників.

На кресленнях загального виду вказують:

– основні габаритні розміри конструкцій;

– прив’язку і основні параметри;

– характерні відмітки;

– примикаючі будівельні конструкції.

Креслення повинні містити таблиці специфікації металопрокату та вказівки по типах з’єднання та монтажу. Додатково вказують розміри зварних швів і число та тип  кріпильних елементів.

У технічних вимогах на кресленнях елементів наводять:

– зусилля для розрахунку кріплень, не вказані на кресленні;

– додаткові вимоги до виготовлення і монтажу елементів;

– номери листів схем розташування елементів.

Модульні оцинковані металеві евакуаційні пожежні сходи

Компанія “Готові інженерні рішення” виготовляє та монтує модульні зовнішні евакуаційні пожежні сходи та вертикальні пожежні драбини. У розробці конструкцій ми використовуємо досвід польської компанії Crynoline, яка спеціалізується виключно на виготовленні пожежних сходів і драбин вже більше 10 років. Всі наші конструкції ми виготовляємо модульними, це надає їм наступних переваг:

 • просте вирішення логістичних задач – транспортування елементів конструкції є простим і доступним;
 • монтаж відбувається гвинтовими зєднаннями, що не потребує проведення зварювальних робіт;
 • всі елементи проходять попередню обробку методом гарячого цинкування,  що гарантує надійний антикорозійний захист протягом мінімум 20 років.

Досвід європейських країн свідчить, що обробка зовнішніх металоконструкцій цинкуванням є більш надійним і довговічним ніж фарбування готових металоконструкцій на вулиці. Оцинковані металоконструкції зберігають свій зовнішній вигляд протягом десятиліть і їх не потрібно періодично підфарбовувати чи відновлювати. Додатковою перевагою гарячого цинкування є те, що елементи металоконструкцій покриваються цинком не тільки зовні але й всередині (наприклад труби). Така антикорозійна обробка гарантує утворення сплаву цинку і металу конструкції, більш детально читайте в статті ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ.

Матеріали, з яких виготовляють зовнішні металеві евакуаційні сходи  

Проектування, виготовлення та монтаж зовнішніх металевих евакуаційних сходів повинні гарантувати забезпечення надійності та міцності конструкції. Для виготовлення несучих колон та балок переважно використовують сортовий прокат або профільні металеві труби. Для виготовлення косоурів переважно використовують швелер або профільну трубу.

Для забезпечення умови захисту сходинок та площадок сходів від обледеніння доцільно використовувати просічно витяжний лист або решіткові настили. Сходинки або настили площадок з ПВЛ чи решіткового настилу є чудовим рішенням для зовнішніх евакуаційних сходів. Вага таких елементів є в декілька разів меншою ніж вага сходинок або настилів з суцільного листового металу, а решіткова структура дозволяє конструкції залишатися чистою від снігу, піску чи інших сторонніх матеріалів.

Перила евакуаційних сходів повинні бути суцільними по всій довжині маршруту і не мати жодних елементів, які би могли спричинити зачіпання чи перешкоджати руху людини. В нижній частині конструкції перил необхідно влаштовувати захисну полосу, для додаткового захисту від випадання з площадок або сходових маршів.

Монтаж зовнішніх металевих евакуаційних пожежних сходів

Зовнішні евакуаційні сходи монтують на спеціально влаштованих фундаментах. Розміри та характеристики фундаментів залежать від конструкції сходів та особливостей грунту. Металеві сходи компанії “Готові інженерні рішення” збираються на місці монтажу без проведення зварювальних робіт.

пожежні сходи

Всі елементи поставляються на об’єкт після антикорозійної обробки методом гарячого цинкування. Елементи конструкції збираються згідно креслень евакуаційних пожежних драбин. Вузли конструкції збираються гвинтовими з’єднаннями. Такий метод крупновузлового монтажу є швидким та гарантує надійність конструкції та багаторічний захист від корозії та вигорання.